Datasikkerhed

Datasikkerhed

I DE BEDSTE HÆNDER!

Pr. 25. maj 2018 træder den nye persondatabeskyttelseslov (GDPR) i kraft.

Den nye lov har følgende hovedformål:

At borgere ved præcis, hvilke data/oplysninger, en virksomhed har registreret om dem.

At borgere ved præcis, hvad de pågældende data bliver brugt til.

At informere om, at borgere kan få deres data om sig slettet/udleveret (med mindre anden lov modsiger dette).

At du skal samtykke først, hvis virksomheden videregiver nogle af disse oplysninger til andre parter eller hvis data skal bruges til andre formål, end det formål, data oprindeligt blev indsamlet til.

Jeg skal derfor gøre dig opmærksom på, hvilke data, jeg har om dig og hvad de bliver brugt til:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail (dvs. det du selv har oplyst).


Som kunde hos Marchel Pedersen Fit For Living gælder følgende ang helbredsoplysninger:

Marchel Pedersen Fit For Living har ikke journalpligt, og vil derfor ikke have noteret nogle helbredsoplysninger samt hvad der er blevet behandlet.


Som kunde hos Benedikte Knudtzon Knudezonen gælder følgende ang helbredsoplysninger:

Da Benedikte Knudtzon Knudezonen har journalpligt, vil hun tillige have noteret nogle helbredsoplysninger samt hvad der er blevet behandlet, og i de tilfælde, hvor klienten er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” eller kommer til behandling via sin sundhedsforsikring, har hun også noteret cpr-nummerAlle data er forsvarligt opbevaret og videregives ikke til andre, uden du forud er blevet spurgt og i øvrigt skriftligt har samtykket dette.

Næste gang du kommer til behandling hos mig, vil jeg bede dig om at udfylde og underskrive en samtykke-erklæring. Af denne fremgår det tillige tydeligt, at du til enhver tid vil kunne skrive en e-mail til os på info@fitforliving.dk hvis du er kunde hos Marchel Pedersen Fit For Living eller bek@fitforliving.dk hvis du er kunde hos Benedikte Knudtzon og bede os slette dig fra vores mail-liste.

Kommer du ikke længere til behandling hos os, vil du som udgangspunkt ikke modtage e-mails fra os..


Har du ikke været aktiv i de sidste 5 år, er dine oplysninger i vores regnskabsprogram blevet anonymiseret og din journal samt samtykke-erklæring destrueret. Denne procedure foretages fortløbende ved afslutningen af hvert regnskabsår.


Vores online booking system foregår på en krypteret hjemmeside (https) for at beskytte persondata. Onlinebooking-siden varetages af Supersaas, som overholder GDPR. For yderligere information om Supersaas og deres beskyttelse af persondata se link: https://www.supersaas.com/info/privacy Vi kan tillige oplyse om, at såfremt du ikke har været aktiv på bookingsiden i 12 måneder, slettes dine oplysninger automatisk og er du aktiv på booking systemet slettes dine bookinger efter 3 måneder.

28-01-22